6 marca obchodzimy EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

2022-03-06

Kim jest logopeda?

Logopeda jest terapeutą ,który zajmuje się mową w wielu aspektach, m.in.:

– podejmuje się szeroko pojętej profilaktyki zaburzeń mowy oraz tworzenia optymalnych warunków do jej kształtowania,

– eliminuje zaburzenia mowy lub uczy jej w wypadku jej braku lub utraty,

– dba o kulturę żywego słowa i poprawność językową.

Konkurs!!!

Logopedzi naszej szkoły ogłaszają konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – III

*Temat konkursu – „Wymarzona gra logopedyczna” (np. gra planszowa, puzzle, memory, piramida itp.)

*Technika prac  – dowolna

* Wymiary prac – dowolne

* Termin składania prac – 22.03.2022 r. do gabinetu logopedy (s.127 - II piętro)

* Organizatorzy konkursu nagrodzą najciekawsze prace

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Wasi Logopedzi

Elwira Kosakowska

Ewelina Gibowicz