Bardzo pilna wiadomość do Ósmoklasistów i Rodziców Ósmoklasistów !!!

2019-06-21
Dyrekcja ZSO w Komorowie informuje, że w związku z błędem powstałym w trakcie drukowania świadectw ukończenia szkoły podstawowej (w wykazie przedmiotów figurują "zajęcia techniczne" zamiast "technika"), konieczne było dokonanie korekty tak, aby wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa zgodne z "Informacją MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej".
     Błąd został naprawiony w następnym dniu roboczym. Poprawione świadectwa i odpisy są do odebrania w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 15.00 (prosimy o zwrot błędnie wydrukowanych świadectw i odpisów).
     Bardzo przepraszamy - przede wszystkim Uczniów, a także ich Rodziców - za wszystkie niedogodności związane z koniecznością wymiany świadectw.
 
            Dyrekcja ZSO