Dyżur świetlicy szkolnej

2017-04-25

ŚWIETLICA SZKOLNA

2, 4, 5 maja 2017 r. 

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna pracuje  w godz. 8:00 - 16:00