DYŻUR ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2017-10-30

2 i 3 listopada 2017 r. (czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna pełni dyżur w godz. 8:00 – 16:00

Rodziców zainteresowanych opieką nad dziećmi w w/w dniach prosimy o kontakt z wychowawcami świetlicy.

 
Agnieszka Nowak