DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOMOROWIE 18 maja 2022 r. kl. 4-8

2022-05-13

Tabelka z przydziałem godzin i sal.

 

Pozostali nauczyciele, niebędący wychowawcami klas, pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w dniu 18 maja br. (środa) w godzinach 18.00 – 19.00 z poniższymi wyjątkami:

 

Daniel Wolborski – sala 301 – 18.00 – 19.30

Dorota Karczewska – sala naprzeciwko sekretariatu LO – 18.00 – 19.00

Grażyna Lesicka – sala 227 – 18.00 – 19.00

Renata Biłozór - 19.05.2022 r. (czwartek) – sala 321 – 18.00 – 19.00

Magdalena Gawron – pokój nauczycielski w bud. 3 – 18.00 – 19.00

Katarzyna Zyśk – sala 412 – 18.00 – 19.00

Krystyna Danecka – 18.00 – 18.45 (w razie potrzeby dłużej)

Magdalena Jankowska (wcześniej Wiernicka) – sala 222 – 18.00 – 19.00

 

Wicedyrektor

Sławomir Rymuza