„DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI”

2018-04-04

20 marca odbył się w naszej szkole kolejny „Dzień Otwartych Drzwi”. Licznie przybyli rodzice wraz z dziećmi mogli zwiedzić obydwa budynki szkoły podstawowej, zapoznać się z podejmowanymi w szkole działaniami (wystawa prezentująca koła zainteresowań, wolontariat, samorząd uczniowski), obejrzeć trening młodych adeptów piłki nożnej pod czujnym okiem pana Marka Perza oraz porozmawiać z kadrą pedagogiczną. Pomocą zwiedzającym służyli członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdający także przybyłym gościom pamiątkowe plakietki oraz pyszne „krówki”. Następnie rodzice udali się na spotkanie z dyrekcją, kierownikiem świetlicy szkolnej, pedagogiem i przyszłymi wychowawcami klas pierwszych. Całość wydarzenia zakończyły występy naszych uczniów (zespół muzyczny „Gradus ad Parnassum”, Grupa Teatralna „Kurtynka”, sekcja akrobatyczna UKS Komorów, uczestnicy Konkursu Piosenki Angielskiej). Zapraszamy za rok kolejnych chętnych, zainteresowanych naszą placówką.

Daniel Wolborski Koordynator  Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej