„DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI”

2019-03-26

20 marca 2019 r. nasza szkoła, po raz kolejny, otworzyła swoje drzwi dla licznie przybyłych rodziców z dziećmi. Goście zwiedzali budynki szkoły podstawowej, zapoznawali się z podejmowanymi w szkole działaniami (wystawa prezentująca koła zainteresowań, wolontariat, samorząd uczniowski), oglądali trening młodych adeptów piłki nożnej i koszykówki oraz mieli możliwość porozmawiania z kadrą pedagogiczną. Pomocą zwiedzającym służyli członkowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu, rozdający przybyłym gościom pamiątkowe plakietki. Następnie rodzice udali się do sali gimnastycznej w celu obejrzenia występów naszych uczniów (zespół muzyczny „Gradus ad Parnassum”, Grupa Teatralna „Kurtynka”, laureaci Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej). Całość wydarzenia zakończyło spotkanie z dyrekcją, kierownikiem świetlicy szkolnej, pedagogiem i przyszłymi wychowawcami klas pierwszych. Zapraszamy za rok kolejnych chętnych, zainteresowanych naszą placówką.

 

Daniel Wolborski

Koordynator Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej