ESA - Edukacyjna Sieć Antysmogowa

2021-01-11

Nasza szkoła dołączyła do projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa. ESA to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Udział w projekcie ESA jest możliwy dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy Michałowice. W ramach realizacji programu szkoła została wyposażona w czujniki smogu. Uczniowie zostaną zapoznawani z tematyką zanieczyszczeń powietrza i smogu, oceną jego wpływu na nasze zdrowie oraz dowiedzą się, co powinno się robić, a czego nie, podczas dni, gdy przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza. Nauczyciele będą mogli wykorzystać do tego celu platformę e-learningową eduESA, dzięki której udostępnią e-lekcje uczniom. W ten sposób będziemy kształtować wśród naszych dzieci postawę odpowiedzialną za środowisko naturalne. Pomiary jakości powietrza dla naszej miejscowości można znaleźć na stronie www.esa.nask.pl

Joanna Milczarska