Ewaluacja

2016-10-11

W dniach 11 – 19 października 2016 r. zostanie przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa w obszarze „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Badanie prowadzone będzie przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie przy pomocy ankiet, wywiadów i obserwacji.

Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety on – line w dniu 12 października 2016 r. w godz 8.00 – 22.00. Informacje dotyczące adresu internetowego, kodu PIN oraz procedury wypełnienia ankiety zostaną podane za pośrednictwem dziennika elektronicznego w późniejszym terminie. Badanie zostanie przeprowadzone na próbie pełnej rodziców uczniów klasy V i VI, pozostałym rodzicom umożliwia się udział w badaniu.

W dniach 12 - 18 października będzie również dostępna wersja papierowa ankiety, którą będzie można pobrać i wypełnić w godzinach pracy sekretariatu szkoły – od godz. 8.00 do 15.30.

Dyrekcja