Festiwal Nauki w klasach 4-6

2017-06-21

Dnia 21 czerwca 2017r. odbył się Festiwal Nauki, będący kontynuacją odbywających się wcześniej warsztatów przyrodniczych.

Uczniowie mieli możliwość przeprowadzania eksperymentów,obserwowali pod mikroskopami - czy rośliny mają usta? Demonstrowali przy odpowiednich pomocach: elektryzowanie, wyładowania elektryczne, zjawiska optyczne.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się też interaktywna gra planszowa z nagrodami, w której mogli sami sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę przyrodniczą.

W festiwalu uczestniczyli uczniowie klas I-VI, Festiwal Nauki mógł odbyć się dzięki środkom zebranym w czasie Festynu Rodzinnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. oraz dofinansowaniu przez Radę Rodziców SP.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuje społeczność szkolna.

 

Nauczyciel przyrody Małgorzata Pawlikowska