II Olimpiada Literatury i Języka Polskiego i Konkurs kuratoryjny z języka polskiego

2020-10-12

II Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Etap szkolny odbędzie się 17 października o godzinie 8.00

Szkolny organizator: Anna Kasperska, Ewa Głowala

 

 

Konkurs kuratoryjny z języka polskiego

Etap szkolny odbędzie się 21 października 2020 roku.

Godzina 9.00

Konkurs trwa 90 minut.

Informacje dotyczące programu merytorycznego:

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=470

ULOTKA

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu w szkole:

Anna Kasperska, Ewa Głowala