INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW DOTACYJNYCH

2017-10-06

Drodzy Rodzice,

Podręczniki wykazane na stronie internetowej szkoły zostały zamówione w czerwcu 2017 r.

Z przyczyn od nas niezależnych do dnia dzisiejszego (06.10.2017r.) nie wszystkie zostały dostarczone do szkoły.

W związku z opóźnieniem w wydawnictwach podręczniki zostaną rozdanie uczniom jak tylko będzie to możliwe.

 

Dyrektor Małgorzata Głodowska