Informacja dla Rodziców dzieci z klas 0-3

2019-06-18

Szanowni Państwo.

Ćwiczenia z muzyki, informatyki oraz podręczniki do religii NIE SĄ DOTOWANE - muszą je Państwo zakupić sami.

Wyjątek stanowią ćwiczenia z informatyki do klasy 1 - w nachdzącym roku szkolnym dzieci dostaną je bezpłatnie.

Dyrekcja