Informacja dotycząca strajku

2019-04-04

Szanowni Państwo,
Rodzice naszych uczniów i wychowanków,

W związku z planowanym strajkiem pracowników oświaty od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie informuje, że wystąpią ogromne trudności z zapewnieniem opieki nad uczniami naszego zespołu szkół. Dlatego zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
Przypominam, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz.1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Bardzo proszę o wyrozumiałość.
Tekst pisma został uzgodniony przez dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Michałowice, przedstawicieli Rad Pedagogicznych i Organ Prowadzący.

Dyrektor ZSO w Komorowie
Małgorzata Głodowska