Komunikat dla Rodziców

2020-03-26

Drodzy Rodzice,

rozporządzenie wydane w sprawie nauczania zdalnego obejmuje również uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Prosimy o informację zwrotną dotyczącą przebiegu nauczania zdalnego u Państwa dzieci, czy występują trudności i w czym my, szkolni specjaliści możemy pomóc.
Rozumiemy, że dla wszystkich obecna sytuacja jest trudna, a w szczególności może być obciążająca dla uczniów z różnymi dysfunkcjami. Dlatego tylko dla chętnych, będziemy przesyłać dodatkowe materiały do pracy w tym zakresie.

Prosimy o kontakt z psychologiem, pedagogiem lub nauczycielami wspomagającymi w celu ustalenia zakresu współpracy.

Pozdrawiamy,

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej : Psycholog szkolny- Magdalena Petrykowska -Uznańska, Pedagog szkolny- Ilona Effler, Nauczyciel wspomagający - Elwira Kosakowska, Nauczyciel wspomagający - Katarzyna Zyśk. .