Michałowice - Miejscem Sprzyjające Edukacji

2020-04-09

Szanowni Państwo,
 
Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu wyniki ogólnopolskiego rankingu „Miejsca Sprzyjające Edukacji” w którym Gmina Michałowice jest laureatem w dwóch kategoriach, czyli we wszystkich, w których byliśmy oceniani.  Ranking przygotował tygodnik „Wspólnota” we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute.  
 
Gmina Michałowice zajęła:

IV miejsce w ogólnym rankingu ogólnopolskim (za Podkową Leśną, Łęknicą z woj. Lubuskiego i Lesznowolą)  oraz 

III miejsce w rankingu najlepszych gmin poniżej 20 tys. mieszkańców.  
 
„Ranking wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking skupia się na samorządach, które w największym stopniu odpowiadają za dobry start edukacyjny”  [Wspólnota].
 
Jestem duma z tych wyników. Wyróżnienie odebrałam w imieniu wszystkich obecnych, ale też poprzednich  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców a także samorządowców oraz pracowników Centrum Usług Wspólnych. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za troskę o szkoły i pracę na rzecz edukacji najmłodszych.
 
Cieszę się, że mamy dobrych nauczycieli w naszych szkołach i, że jako gmina możemy wynagradzać ich pracę na poziomie wyższym niż średnia. W naszej gminie dodatek za wychowawstwo w wysokości 400 zł jest wyższy niż wprowadzony ustawowo, dodatek motywacyjny może wynieść nawet 1300 zł, a wszyscy nauczyciele otrzymują także dodatek wiejski wynoszący średnio 350 zł. To powoduje, że  wynagrodzenie nauczycieli mianowanych jest wyższe średnio od wymaganego o 605 zł, a nauczycieli dyplomowanych o 971 zł. Od września 2019 r mamy też, dzięki uchwale Rady Gminy, większe środki na nagrody dla nauczycieli, wzrosła więc zarówno wysokość tych nagród (do 3700 zł) i częstotliwość ich przyznawania.
 
We wszystkich szkołach odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania i kreatywność uczniów. Są też zajęcia dla uczniów zdolnych oraz zajęcia innowacyjne np. teatralne, filmowe, literackie, kółko szachowe. Koszt tych zajęć to ok. 7 tys. złotych miesięcznie w każdej ze szkół. Rocznie 250 tys. złotych w skali całej gminy. Każdy uczeń z niepełnosprawnością jest otoczony wsparciem, uczestniczy w zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych, uczy się na indywidualnych lekcjach. Nasi uczniowie mogą skorzystać ze stypendiów – za doskonałe wyniki w nauce, a także stypendiów sportowych i dla dzieci utalentowanych.  
 
Troszczymy się także o zdrowie i kondycję naszych uczniów. Oferujemy szeroką gamę zajęć sportowych, wspieramy uczniowskie kluby sportowe, w tym roku utworzymy klasę mistrzostwa sportowego w liceum. Otaczamy dzieci stałą opieką medyczną zatrudniając w każdej szkole i przedszkolach wykwalifikowane pielęgniarki. Finansujemy dzieciom leczenie zębów i pełną profilaktykę próchnicy.
 
Życzę Nauczycielom, Rodzicom i Dzieciom, aby Wasze szkoły były także w latach kolejnych tymi najlepszymi w Polsce. Te dobre wyniki nas nie zatrzymają. Czujemy się zaszczyceni nagrodą, ale nie zwalnia to nas z dalszych starań o jak najlepszą jakość edukacji.
 
 
Małgorzata Pachecka Wójt Gminy Michałowice