MYŚLĘ POZYTYWNIE!

2021-02-15
Nasza Szkoła przystąpiła do programu certyfikacji szkół „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, który jest realizowany w ramach projektu „Myślę pozytywnie”.
 
Projekt “Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Zakłada on współpracę z Instytutem Edukacji Pozytywnej w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2021.
 
Kluczowym elementem programu jest założenie, że jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju i czynnikiem, jaki wprost wpływa na potencjał i przyszłość każdego dziecka, jest zadbanie o jego zdrowie psychiczne. Tak jak dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, tak samo chcemy zadbać o ich zdrowie psychiczne i dać im siłę do harmonijnego rozwoju. Całości naszych działań będzie przyświecała idea edukacji opartej na haśle: Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz.
 
Podczas trwania projektu będziemy co miesiąc realizować jedno zadanie certyfikowane, które będzie wyznaczone przez Fundację Instytutu Edukacji Pozytywnej. Każde zadanie będzie miało wskazany sposób wykonania/raportowania i sposób oceniania jego wykonania.
 
W ramach projektu będą realizowane zajęcia/warsztaty dla uczniów, spotkania z rodzicami, projekt artystyczny. Wychowawcy dostaną materiały, które będzie można wykorzystać podczas lekcji z klasą.
 
Klasy 1-3 będą objęte warsztatami prowadzonymi przez szkolnych specjalistów w terminie luty-czerwiec 2021, klasy 4-8 w terminie wrzesień-grudzień 2021.
 
Cały projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
Więcej informacji na temat projektu na stronie www.myslepozytywnie.pl
 
Koordynatorzy projektu:
 
Magda Petrykowska-Uznańska psycholog
Elwira Kosakowska pedagog wspomagający