OGŁOSZENIE O KONKURSIE na dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

2017-07-03
W związku z wszczęciem postępowania konkursowego na Dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Komorowie informacja znajduje się pod linkiem.
 
Kierownik Admin.-Gospodarczy
MONIKA ŚWIĘCICKA