Organizacja pracy w czasie Rekolekcji Wielkopostnych w Szkole Podstawowej w Komorowie 12 – 14 marca 2018 r.

2018-03-12
  • Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się według planu.
  • W czasie rekolekcji oraz w drodze do Kościoła i z powrotem opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele.
  • Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach przebywają w tym czasie w świetlicy (kl. 0 – 3) lub w bibliotece (kl. 4 – 7).
  • Autobus kursuje według stałego rozkładu.
  • Świetlica i stołówka funkcjonują bez zmian.

Dyrekcja