Po czym poznać, że moje dziecko ma lub będzie prawdopodobnie miało dysleksję?

2020-02-05

Dysleksja rozwojowa - są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Na co warto zwrócić uwagę:

WIEK NIEMOWLĘCY I PONIEMOWLĘCY

 • opóźniony rozwój ruchowy (słabo lub w ogóle nie raczkują, późno zaczynają chodzić, trudności z utrzymaniem równowagi, obniżone napięcie mięśniowe)

 • mała sprawność ruchowa (mało zręczne, nieporadne w samoobsłudze) 

 • opóźniony rozwój mowy (później wypowiadają pierwsze słowa, problemy z budowaniem zdań)

 • dłuższe utrzymywanie się pierwotnych odruchów wrodzonych

WIEK PRZEDSZKOLNY (3-5 lat)

Już u przedszkolaka można stwierdzić objawy, które cechują dzieci  ryzyka dysleksji:

 • opóźniony rozwój mowy

 • słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, budowaniem wypowiedzi

 • opóźniony rozwój ruchowy 

 • mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas czynności samoobsługowych, rysowania czy zabaw ruchowych (słabo biega, trudności w utrzymaniu równowagi, zapinaniu guzików, nawlekaniu korali, trzymaniu kredki)

 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa zaburzenia postrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej

KLASA " 0"

 • wadliwa wymowa, błędy gramatyczne trudności z zapamiętywaniem wiersza czy piosenki

 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych (zaburzenia słuchu fonemowego) oraz z wydzielaniem z wyrazów sylab i głosek i z ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy syntezy głoskowej i sylabowej)

 • niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków

 • niechęć do układanek

 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń: prawo-lewo, nad-pod itp.

 • trudności w nauce czytania

WIEK MŁODSZY SZKOLNY (I - III klasa)

 • utrzymywanie się powyższych objawów i trudności w uczeniu się

 • trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk (przekręcanie), szeregów nazw (dni tygodnia, miesiące), z zapamiętywaniem tabliczki mnożenia, dat, szeregów cyfrowych (numery telefonu), błędne zapisywanie liczb wielocyfrowych

 • brzydkie pismo, niezdarny rysunek

 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)

 • mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g, l-t-ł, m-n, w-u)

 • mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym słuchowo (np. d-t, z-s, w-f)

 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter  trudności z pisownią zmiękczeń i głosek nosowych (np. mylenie si-ś, zi-ź)

 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter

WIEK STARSZY SZKOLNY (klasy IV i wyżej, szkoła średnia)

 • trudności w czytaniu często zmniejszają się lub ustępują

 • trudności w pisaniu mogą ograniczać się głównie do błędów ortograficznych

 • trudności mogą uogólnić się np. na języki obce

   

Zachęcam do zapoznania się z broszurą udostępnioną na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji pt. „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją” - pdf

 

Opracowała:

logopeda Ewelina Gibowicz

na podstawie: I. Palicka OBJAWY "RYZYKA DYSLEKSJI", rodziceidzieci.com, www.ptd.edu.pl