Podsumowanie czytelnictwa klas 4-6 za rok szkolny 2016/2017

2017-06-24
22 czerwca na apelu szkolnym 24 uczniów klas 4-6 otrzymało dyplomy za bardzo dobre wyniki w czytelnictwie w minionym roku szkolnym. Nasza biblioteka posiada bogaty księgozbiór nowości wydawniczych, co zachęca dzieci do wypożyczania książek, a biblioteka przyczynia się do rozwoju czytelnictwa w środowisku szkolnym. Wszystkim uczniom gratuluję i zapraszam do naszej czytelni w przyszłym roku szkolnym.
 
nauczyciel bibliotekarz Zofia Siemieniuk