Podziękowania

2022-03-17

Dziękujemy Dyrekcji, uczniom, nauczycielom i rodzicom za wsparcie akcji pomocy dzieciom z Domu Dziecka w Skarżysku Kamiennej