"POKONAJ SMOG" Konkurs plastyczny na stworzenie plakatu

2021-03-08
Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym,
który jest częścią realizowanego w naszej szkole projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

Tematem konkursu jest przygotowanie plakatu - „Pokonaj smog”


Celem konkursu jest:

- poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza
   i metod walki z tym zjawiskiem
- kształtowaniem postaw ekologicznych
- rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży


Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VIII

2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie plakatu dowolną techniką - „Pokonaj smog”

3. Format pracy A3 lub większy

4. Termin wykonania pracy do 31 marca 2021

5. Zeskanowaną pracę lub zdjęcie należy wysyłać na adres mailowy renata.bilozor@o2.pllub milczarska1@gmail.com w tytule maila wpisując Plakat- „Pokonaj smog”

6. Nazwa pliku z pracą powinny zawierać imię i nazwisko oraz klasę

7. Plakaty zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych IV- V i VI -VIII

7. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły

8. Zwycięskie plakaty zostaną zaprezentowane na stronie szkoły

9. Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają ocenę z plastyki
 
 
 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
 
 
 
Joanna Milczarska
Renata Biłozór