Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

2020-09-03
Drodzy Rodzice, 
uczniom klas I-VIII naszej szkoły zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
 
Kryterium dochodowe dla uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium w 2020 r. nie może być większe niż 528zł netto na osobę w rodzinie.
 
Świadczenie  „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rozpoczynający się rok szkolny można składać w szkole w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020r.