PRACA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2018-03-27
29.03, 30.03 oraz 3.04.2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica szkolna pracuje w godz. 8:00 – 16:00.
 
Rodziców zainteresowanych opieką nad dziećmi w  w/w dniach prosimy o kontakt z wychowawcami świetlicy.
Agnieszka Nowak