Praca świetlicy szkolnej

2018-05-28
1.06.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Świetlica szkolna pracuje w godz. 8:00 – 16:00.
Rodziców zainteresowanych opieką nad dziećmi w w/w dniach prosimy o kontakt z wychowawcami świetlicy.
 
A. Nowak