Program stypendialny dla uczniów VII i VIII klas oraz liceów ogólnokształcących

2020-09-01

Od 2 września 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.

 

O stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie uzdolnieni w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Aby wziąć udział w projekcie konieczne będzie zarejestrowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów na stronie internetowej projektu pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl/, a następnie przesłanie ich w wersji papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W terminie od 2 do 9 września 2020 r. należy założyć konto i zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium a następnie dokumenty należy wydrukować, podpisać i przekazać do Urzędu Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 21 września 2020 r. (decyduje data wpływu).