Rekolekcje wielkopostne

2018-03-23

W dniach 12-14 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, ich tematem przewodnim była „Przypowieść o synu marnotrawnym” : „Powrót syna”
(dla klas 0 – 5) oraz „YOLO”- „Żyje się tylko raz” (dla klas 6-7 oraz Gimnazjum i Liceum). Prowadzili je: diakon Jakub Pytlakowski z Warszawskiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz klerycy: Mateusz, Piotr i Cezary we współpracy z katechetami - ks. Bartoszem, s. Lubomirą, s. Janiną i s. Janą. Pierwszego dnia rekolekcji uczniowie oglądali w szkole fragment współczesnej wersji „Przypowieści o synu marnotrawnym” w wykonaniu kleryków i sióstr katechetek. Wielkie emocje wzbudziła związana z tematem rekolekcji gra „Milionerzy” w której brali udział przedstawiciele każdej z klas 0-5. Natomiast uczniowie klas 6-7 oraz Gimnazjum i Liceum słuchali świadectwa Bartka Krakowiaka – młodego człowieka, który po różnych perypetiach życiowych odnalazł swoją drogę do Pana Boga.

Drugiego dnia rekolekcji obejrzeliśmy zakończenie „Przypowieści o synu marnotrawnym” a uczniowie klas 6-7 oraz Gimnazjum i Liceum wysłuchali dalszej części świadectwa Bartka Krakowiaka. Potem adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo. Była także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. W czasie adoracji w modlitwie pomagał nam ksiądz diakon oraz schola złożona z uczniów naszej szkoły pod kierunkiem s. Janiny.

Ostatniego dnia rekolekcji uczestniczyliśmy w Eucharystii. Bardziej czynnie w liturgię Mszy Świętej zaangażowali się nauczyciele, którzy czytali czytania: Pani Barbara Gielniewska, Pani Małgorzata Pajączek oraz Pani Monika Piotrowska - Gocal jak również uczniowie, którzy śpiewali psalm, czytali modlitwę wiernych i nieśli dary oraz śpiewali w scholi. Za ten czas rekolekcji „Bogu niech będą dzięki” .Wyrazy wdzięczności kierujemy również do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomagali przy ich organizowaniu.

s. Jana Aneta Morzyc