Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

2022-02-25

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie ogłasza 
od 1 do 31 marca 2022r. rekrutację do klas I Szkoły Podstawowej 
na rok szkolny 2022/2023

 

Do klasy I przyjmowane będą dzieci urodzone w 2015 roku.

Do Szkoły Podstawowej w Komorowie zgodnie z przepisami przyjęte będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Rekrutacja będzie pierwszy raz prowadzona w formie elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi informacjami i instrukcją w zakładce Rekrutacja.

Informujemy, że istnieje wciąż możliwość wzięcia udziału w rekrutacji w formie papierowej, a zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi oświadczeniami można pobrać w zakładce Rekrutacja lub wydrukowane otrzymać w placówce. Po wypełnieniu należy je dostarczyć do placówki.

W zakładce Rekrutacja zostały zamieszczone wszelkie niezbędne informacje i wzory dokumentów.

 

Edyta Pająk

Dyrektor ZSO

 

Pliki do pobrania:

  1. informacja o rekrutacji elektronicznej 
  2. infografika 
  3. Zarządzenie Wójta G.M. - terminy rekrutacji 
  4. Zgłoszenie do klasy I - wersja papierowa 
  5. Wniosek rekrutacyjny do klasy I dołączane do wersji papierowej wniosku  pdf  doc
  6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dołączane do wersji papierowej wniosku