Rekrutacja w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie na rok szkolny 2021/2022

2021-03-08

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących ogłasza

od dnia 1 marca do 26 marca 2020 r.

rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Komorowie na rok szkolny 2021/2022

 

Dzieci 6-letnie (2015 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Komorowie z urzędu na podstawie danych z Gminy.

Rodzice dzieci 6-letnich (2015 r.) składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zał. 1)

Rodzice dzieci 5-letnich, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego w SP zgłaszają chęć kontynuowania nauki przez dziecko w oddziale przedszkolnym (zał. 2) lub składają zgłoszenie do klasy I (zał.3)

Dzieci 7-letnie (2014 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane do klasy I w Szkole Podstawowej w Komorowie z urzędu na podstawie danych z Gminy.

Rodzice dziecka są zobowiązani do złożenia zgłoszenia dziecka do klasy I w sekretariacie szkoły w obowiązującym terminie tj. do 26 marca 2021 r. (zał. 3)

W przypadku, kiedy dziecko nie widnieje na liście z Urzędu Gminy jako dziecko z obwodu, rodzice winni udokumentować, że wraz z synem/córką zamieszkują w obwodzie szkoły.

 

Małgorzata Głodowska

Dyrektor ZSO

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego (zał. 1) doc    pdf

3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (zał. 2)

4. Zgłoszenie do klasy I SP (zał. 3)  doc    pdf

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.  doc    pdf

6. Oświadczenia rodziców rekr. przedszkola  doc   pdf

7. Oświadczeni o miejscu zamieszkania   doc    pdf

8. Terminy rekrutacji - zarządzenie Wójta Gminy Michałowice.

9. Uchwały Rady Gminy w sprawie określania kryteriów rekrutacji.