Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów kl. 0-3 w dniu 1 września 2021 r.

2021-08-27

1 września 2021 r.

Klasa

Godz. rozpoczęcia

Sala

0a

10:30

101

0b

10:30

102

Ia

10:00

Hala sportowa

Ib

10:00

Hala sportowa

Ic

10:00

Hala sportowa

IIa

10:00

121

IIb

10:00

123

IIc

10:00

122

IId

10:00

124

IIIa

10:30

126

IIIb

10:30

125

IIIc

10:30

110

 

Uczniowie klas 0-1 proszeni są o przybycie tylko z jednym rodzicem.

Uczniowie klas 2 i 3 wchodzą do sal bez rodziców (rodzice czekają na zewnątrz szkoły).

 

Wicedyrektor

Magdalena Petrykowska-Uznańska