Święto Odzyskania Niepodległości – inaczej.

2020-11-24

Co roku w klasach młodszych akademię związaną ze Świętem Niepodległości przygotowują klasy trzecie. W tym roku jak wszyscy wiemy, w związku z pandemią takie tradycyjne obchody nie były możliwe. Jednak trzecie klasy wraz z wychowawczyniami pamiętały o tym ważnym święcie. Przygotowano zbiór propozycji: filmów, piosenek, kart pracy i linków, które zostały przesłane do wszystkich klas młodszych. Uczniowie klas 0-3 aktywnie brali udział w lekcjach on-line przypominając sobie postać Józefa Piłsudskiego oraz utrwalając znajomość polskich symboli narodowych.

Wychowawczynie klas trzecich:

E. Ciechomska, M. Gawron, M. Pajączek, I. Żaczyńska