Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

2020-09-10

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

ostatnie posiedzenie komisji ds. petycji, pytania kierowane do mnie kanałami służbowymi i prywatnymi oraz dyskusje w mediach społecznościowych przypominają o tym, jak ważna dla wielu z Państwa jest najlepsza jakość edukacji w gminnych, publicznych placówkach. Rozumiem Państwa całkowicie i w całości taką postawę popieram i wspieram.
W tej dużej ilości informacji, szczerych pytań i zasadnych wątpliwości trafiają się też stwierdzenia fałszywe i „fejkniusy”, które poprzez swoją powierzchowną atrakcyjność potem trafiają jako plotka do coraz szerszych grup i dlatego postanowiłam opisać szczegółowo, jak przebiega realizacja budowy kompleksu szkolnego w Regułach i wyjaśnić przy okazji kilka nieprawdziwych twierdzeń, które krążą tu i tam. Państwu pozostawiam ocenę czemu ma służyć rozpowszechnianie nierzetelnych informacji.
Do zadania, którym jest ta budowa, przystąpiłam od razu w pierwszych tygodniach mojego urzędowania. Był to jeden z punktów, bardzo ważny, w MOIM PROGRAMIE WYBORCZYM. Rozpisaliśmy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zaprojektowanie nowego centrum Reguł, które w dużym stopniu będzie oparte właśnie na oświacie. Wytyczne konkursu obejmowały przede wszystkim zaprojektowanie budynku przedszkola, a także urbanistyczne przygotowanie całego terenu przy urzędzie pod oświatę i inne usługi publiczne.
To się stało. Mamy spójny, sensowny, najwyższej próby projekt zagospodarowania całego terenu, który należy do Gminy Michałowice.

Czytaj całość