Towarzystwo Komorowianie zaprasza do udziału w projekcie

2020-04-16
Towarzystwo Komorowianie 
zaprasza do udziału w projekcie

„Młynarski inspiruje”

Kilka słów wyjaśnienia o genezie projektu, jego części planowanej i części niespodziewanej!

W ubiegłym roku Towarzystwo Komorowianie wystąpiło do Urzędu Gminy o nadanie imienia Wojciecha Młynarskiego skwerowi „przy starej poczcie” w Komorowie.

Formalności zostały dopełnione w roku bieżącym, znamienici goście zaproszeni, program prawie dopięty, a uroczystości na skwerze zaplanowane na połowę maja, podczas corocznego komorowskiego 

„Zielono mi”.

 

Tymczasem…… nastąpiła zmiana planów…..

 

No cóż, sięgamy do bogatej twórczości Wojtka Młynarskiego, a tam „Róbmy swoje” i „Jeszcze w zielone gramy” czyli ……. działajmy, nie czekajmy!

 

Młynarski inspiruje, skorzystajmy więc!!!

Towarzystwo Komorowianie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w projekcie plastycznym, inspirowanym tekstami piosenek Wojciecha Młynarskiego: „Moje ulubione drzewo”, „Mapa drogowa”, ”Dwie akacje”, „Trzy drzewka”, „Nie ma jak u Mamy”. Zadanie polega na twórczej ilustracji wybranego tekstu. 

Prace w formacie A3 mogą być wykonane techniką dowolną, w terminie do 26 maja 2020 r. Miejsce zbierania prac zostanie podane Uczestnikom projektu w ostatnim tygodniu maja br.

Chęć udziału w projekcie prosimy zgłosić do p. Kamili Kuny lub p. Renaty Biłozór, lub mailem na adres: komorowianie@wp.pl

 

Możemy obiecać, że ciekawie i atrakcyjnie wykorzystamy zgłoszone prace – będzie kiedyś niespodzianka !!!!!!

Możemy także zagwarantować, że obcowanie z twórczością Młynarskiego jest dobrze wykorzystanym czasem i rozwija każdy rodzaj słuchu.

. Również plastycznego!

 

Zapraszamy!

 

Załączniki:

Młynarski inspiruje

WM_teksty_szkoła_6prop