Tramwajem przez Warszawę

2017-04-25
21 kwietnia klasa 2 b wzięła udział w kampanii społecznej „Warszawska Linia Edukacyjna”.
 
Jest to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych, prowadzony w każdy piątek roku szkolnego w tramwaju.

Podczas jazdy tramwajem młodzież poznaje zasady bezpiecznego podróżowania środkami komunikacji miejskiej, konsekwencje nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w komunikacji miejskiej np. braku ważnego biletu na przejazd czy aktów wandalizmu oraz uczy się jak należy prawidłowo reagować na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu człowieka.Praktyczną część zajęć w tramwaju współczesnym prowadzą pracownicy Nadzoru Ruchu TW,pokaz udzielania pierwszej pomocy prezentują ratownicy z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12.

Organizatorami kampanii są: Tramwaje Warszawskie, Komenda Stołeczna Policji, Zarząd Transportu Miejskiego, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12.

Podczas lekcji w nowoczesnym i zabytkowym tramwaju uczniowie 2b przypomnieli sobie:

  • przepisy obowiązujące w środkach transportu zbiorowego
  • zasady bezpiecznego podróżowania
  • zasady kulturalnego zachowania
  • zasady udzielania pierwszej pomocy
 Na zakończenie każdy uczeń otrzymał zestaw ratunkowy do udzielania pierwszej pomocy oraz kamizelkę odblaskową i materiały edukacyjne, które pomogą utrwalić zdobytą wiedzę.
 
Bardzo fajnie było jeździć nowoczesnym i zabytkowym tramwajem przez Warszawę, słuchając rożnych ciekawych historii, a jednocześnie ucząc się jak bezpiecznie podróżować.
 
Wychowawczyni klasy 2b - M. Pajączek