Ubezpieczenie uczniów SP

2016-10-11

Informacja Rady Rodziców o ubezpieczeniu grupowym dzieci ze szkoły
podstawowej

Miło nam poinformować, że ubezpieczenie grupowe dla uczniów naszej szkoły jest już dostępne W dniu 05-10-2016 została zawarta umowa ubezpieczenia na okres 12 miesięcy W związku z zaistniałym faktem wszystkich chętnych do skorzystania z ubezpieczenia prosimy o opłacenie składki oraz poświadczenie (podpis opiekuna prawnego ucznia) zapoznania się z warunkami ogólnymi ubezpieczenia do dnia 25-10-2016. Warunek podpisu opiekuna poświadczający zapoznanie się z „Warunkami ogólnymi ubezpieczenia” nakładają na ubezpieczyciela nowe przepisy prawa.

Czytaj całość

Dokumenty w zakładce: Ubezpieczenie uczniów SP 

Kasia Tomasik-Kwiatkowska
Rada Rodziców SP w Komorowie