Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 1-3

2020-05-18

Szanowni Rodzice,

W związku z wytycznymi  MEN, MZ i GiS dotyczącego stopniowego otwierania placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży prosimy Państwa o zapoznanie się:

- z pismem Pani Wójt,

- z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

 Jeżeli podejmą Państwo decyzję o przyprowadzaniu dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, prosimy o wypełnienie następujących druków:

- Wniosek o zapewnienie opieki,

- Oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego

i przesłanie ich na adres mailowy szkoły: sp@komorow.edu.pl, najpóźniej do 19.05.2020 r.

Dyrekcja ZSO

Dokumenty do pobrania:

pismo Pani Wójt

wytyczne GIS, MZ i MEN

- wniosek o zapewnienie opieki  PDF   DOCX

- oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego  PDF   DOCX