Zapisy dzieci do świetlicy

2019-05-09

W dniach  13.05.2019 – 13.06.2019 odbędzie się nabór uczniów przyszłych klas I, II, III i IV oraz oddziału przedszkolnego do świetlicy szkolnej. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (do pobrania ze świetlicy lub ze strony internetowej szkoły) i dostarczenie go w w/w terminie do kierownika świetlicy. Tylko kompletnie wypełnione karty będą stanowiły podstawę do rozpatrzenia przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w lipcu 2019 roku.