Zapisy dzieci do świetlicy

2017-05-19

W dniach  15.05.2017 – 14.06.2017 odbędzie się nabór uczniów przyszłych klas I, II i III oraz oddziału przedszkolnego do świetlicy szkolnej. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (do pobrania ze świetlicy) i dostarczenie go w w/w terminie do kierownika świetlicy. Tylko kompletnie wypełnione karty będą stanowiły podstawę do rozpatrzenia przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w lipcu 2017 roku.

 

Agnieszka Nowak