Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej w roku szk. 2020/2021

2020-05-13

W dniach 15.05.2020 – 12.06.2020 odbędzie się nabór uczniów przyszłych klas I, II, III i IV oraz oddziału przedszkolnego do świetlicy szkolnej. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu epidemii koronawirusa, rodzice chcący zgłosić swoje dziecko mogą pobrać druk ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica/ważne dokumenty)

https://www.zso.komorow.pl/szkola-podstawowa/swietlica/wazne-dokumenty

i złożyć dokumenty w dwojaki sposób:

  1. Wysłać skan drogą mailową na adres swietlica.komorow|gmail.com| |swietlica.komorow|gmail.com

  2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki.

Przy wejściu do placówki jest wystawione pudełko, do którego można włożyć dokumenty zamknięte w kopercie i podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Tylko kompletnie wypełnione karty będą stanowiły podstawę do rozpatrzenia przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w lipcu 2020 roku.