Zapisy uczniów na dowóz autobusem szkolnym w rok szk. 2020/2021

2020-05-13

W dniach 15.05.2020 – 12.06.2020 odbędzie się zapis uczniów na dowóz autobusem szkolnym w roku szk. 2020/2021. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu epidemii koronawirusa, rodzice chcący z zgłosić swoje dziecko mogą pobrać druk ze strony internetowej szkoły (zakładka autobus szkolny/ważne dokumenty)

https://www.zso.komorow.pl/szkola-podstawowa/autobus-szkolny/wazne-dokumenty

i złożyć dokumenty w dwojaki sposób:

  1. Wysłać skan drogą mailową na adres swietlica.komorow|gmail.com| |swietlica.komorow|gmail.com

  2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki.

Przy wejściu do placówki jest wystawione pudełko, do którego można włożyć dokumenty zamknięte w kopercie i podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Tylko kompletnie wypełniona dokumentacja będzie stanowiła podstawę do uzyskania uprawnienia do korzystania z transportu organizowanego przez Gminę Michałowice.