Zarządzenie Nr 10 /2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie z dnia 27.08.2020r.

2020-09-20

 

Zarządzenie Nr 10 / 2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

z dnia 27.08.2020 r.

 

w sprawie wprowadzenie procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, al. M. Dąbrowskiej 12/20


 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Zarządzenia 212/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2020

 

§ 1.

 

Ustalam procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, al. M. Dąbrowskiej 12/20, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

Procedury w brzmieniu stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

PROCEDURY