Zdalna współpraca z Fundacją Savant

2020-05-07
W ramach  współpracy z Fundacją Savant, która działa na rzecz dzieci i dorosłych z ADHD, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele objęci są zdalnymi formami wsparcia.
 
Uzyskaliśmy dofinansowanie z Gminy Michałowice na warsztaty dla rodziców, konsultacje ze specjalistami w formie online oraz telefonicznej, materiały dla uczniów na godziny wychowawcze oraz szkolenie dla nauczycieli.
 
Programem są objęte przede wszystkim klasy, które korzystały ze wsparcia Fundacji w trakcie roku szkolnego.
 
Magdalena Petrykowska-psycholog