Darczyńcy szkoły

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowania dla Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego za przekazanie szkole kamery cyfrowej wraz ze statywem w ramach projektu Dobra Praktyka przeprowadzanym przez panią Ewę Bottomley i Magdalenę Rogalę. 
http://www.dobrapraktyka.pedagog.uw.edu.pl/ 
Ewa Bottomley i Magdalena Rogala 

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowania dla Pana Ireneusza Wojciechowskiego za przygotowanie i obsługę nagłośnienia na szkolnym koncercie WOŚP 12 stycznia 2014 r. 
Dariusz Zaręba i Daniel Wolborski 

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowania dla Pani Natalii Kukulskiej za pomoc w uświetnieniu obchodów „90 lat Szkoły Podstawowej i 20 lat Liceum Ogólnokształcącego”. 
Dyrekcja 

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowania dla Pana Roberta Firmhofera dyrektora Centrum Nauki Kopernik z Warszawy oraz dla Pani Marty Strachalskiej za pomoc w uświetnieniu obchodów „90 lat Szkoły Podstawowej i 20 lat Liceum Ogólnokształcącego”. 
Dyrekcja 

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowania dla Państwa Agnieszki i Piotra Paradowskich właścicieli Zakładu Usług Poligraficznych „Helvetica” z Granicy, za pomoc w wydrukowaniu plakatów informacyjnych i książki „Nasz Komorów-Nasza Szkoła. A wszystko widziane oczami uczniów” w związku z obchodami „90 lat Szkoły Podstawowej i 20 lat Liceum Ogólnokształcącego”.
Daniel Wolborski, Anna Sowińska, Katarzyna Wołek 

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowania dla Pani Moniki Polakowskiej–Karol i Pana Pawła Karol, właścicieli Studia „GRAFREK” z Granicy, za nieodpłatne wykonanie projektów zaproszeń i plakatów informacyjnych w związku z obchodami „90 lat Szkoły Podstawowej i 20 lat Liceum Ogólnokształcącego”. 
Daniel Wolborski 

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowania dla Pani Joanny Effler z Pruszkowa za opracowanie graficzne i skład komputerowy książki „Nasz Komorów-Nasza Szkoła. A wszystko widziane oczami uczniów”, przygotowanej w związku z obchodami „90 lat Szkoły Podstawowej i 20 lat Liceum Ogólnokształcącego”. 
Anna Sowińska, Katarzyna Wołek 

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowania dla Pana Wojciecha Sztyka absolwenta szkoły komorowskiej, za pomoc w organizacji obchodów „90 lat Szkoły Podstawowej i 20 lat Liceum Ogólnokształcącego”. 
Dyrekcja 

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowania dla Towarzystwa "Komorowianie” za pomoc w organizacji obchodów „90 lat Szkoły Podstawowej i 20 lat Liceum Ogólnokształcącego”. 
Dyrekcja 

PODZIĘKOWANIE 
Dziękujemy Państwu Julicie i Radosławowi Chądzyńskim za dokonanie darowizny na rzecz naszej Szkoły w postaci przekazania nowego rzutnika i ekranu przeznaczonych na wyposażenie sali 104 w Szkole Podstawowej. 
Nauczycielki uczące w tej sali: Ewa Ciechomska i Teresa Jaworska 
Z-CA DYREKTORA ZSO ds. Szkoły Podstawowej Sławomir Rymuza 
Teresa Jaworska 


PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękujemy Panu Ernestowi Pasierbińskiemu z firmy Towarzystwo Rzeczy ANADTO z Komorowa za nieodpłatne wykonanie projektu banera 1,5 x 6 m, który zawisł na ogrodzeniu naszej szkoły od strony Al.M.Dąbrowskiej i informuje o 90-leciu Szkoły Podstawowej i 20-leciu Liceum Ogólnokształcącego. 
Renata Sobczak 

PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękujemy Rodzicom uczniów naszej szkoły, którzy sfinansowali kolonie dla dwójki dzieci z klas 1 i 2, a także dofinansowali wakacyjny wyjazd dla trójki rodzeństwa z klas młodszych. Ponieważ sponsorzy chcieli pozostać anonimowi, szanujemy ich decyzję. Wraz z podziękowaniami przekazujemy uśmiechy dzieci, radość i wdzięczność ich rodziców! Taki gest, szczególnie w dzisiejszych czasach, przynosi wiarę i nadzieję na lepsze jutro! 
Małgorzata Pajączek