Historia

Ważniejsze wydarzenia z historii Szkoły w Komorowie.

15.01.1923r. Zorganizowanie 2-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej (90 uczniów, 4 oddziały, 2 nauczycielki), zajęcia w budynku wynajętym od właściciela majątku „Komorów” Józefa Markowicza. Pierwszym kierownikiem szkoły została Maria Plichtowa, pełniła obowiązki do końca roku szkolnego 1936/1937.
01.09.1937r. 

Podniesienie stopnia organizacji szkół do 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej, objęcie stanowiska kierownika szkoły przez Henryka Kotońskiego.

17.04.1947r. 

Przeniesienie szkoły na ul. Leśną do baraku sprowadzonego z Bytowa.

17.03.1961r. 

Podział szkoły, odejście części nauczycieli i 300 uczniów z Granicy i Nowej Wsi do szkoły wybudowanej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96.

01.09.1966r.   

Wprowadzenie ośmioletniego nauczania, utworzenie klasy ósmej.

15.12.1970r.

Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego (15 sal lekcyjnych, stołówka, sala gimnastyczna, szatnia, świetlica, biblioteka).

25.05.1972r. 

Uroczyste nadanie szkole imienia Marii Dąbrowskiej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku szkoły.

23.06.1972r.  Odejście na emeryturę dyrektora Henryka Kotońskiego (48 lat pracy w zawodzie nauczycielskim, z tego 35 lat w Komorowie) oraz 7 nauczycieli: Janiny Kempnej, Otylii Laski, Stanisławy Laski, Leokadii Sarnowskiej, Amelii Kotońskiej, Zenobii Chodkowskiej, Józefa Zdralewicza.
10.09.1972r. 

Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Krystynę Rybicką.
W okresie pomiędzy 1972 r. a 1974 r. funkcję zastępcy dyrektora piastowali kolejno: Włodzimiera Balij, Sabina Olszowiec i Wacław Stojek.

01.04.1974r.  Utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Komorowie po uprzedniej likwidacji szkoły w Pęcicach (1.12.1973). Dyrektorem ZSG została Jadwiga Koszela. Na stanowisko zastępcy dyrektora powołana została z dniem 01.09.1974 Krystyna Milczarek.
20.08.1978r. 

Początek reformy oświaty - wprowadzenie programu szkoły 10-letniej do klasy I.

15.10.1980r. Objęcie obowiązków dyrektora szkoły przez Mariannę Jaśkowiec (p.o.).
01.06.1981r.  Objęcie stanowiska dyrektora Zbiorczej Szkoty Gminnej przez Alfreda Kędzierskiego.
01.09.1984r. 

Ponowne objęcie stanowiska dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej przez Mariannę Jaśkowiec po odejściu na emeryturę Alfreda Kędzierskiego.

17.03.1985r.

Śmierć długoletniego kierownika i dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorowie Henryka Kotońskiego.

13.10.1987r.  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Henryka Kotońskiego oraz nadanie ulicy Parkowej nazwy: ul. H. Kotońskiego.
01.10.1990r.  Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Andrzeja Fabianowskiego.
10.08.1901r.

Wmurowanie aktu erekcyjnego nowego budynku szkolnego na miejscu zniszczonego przez pożar baraku.

01.09.1991r.  Powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora Krystyny Wyzner.
07.02.1993r. 

Oddanie do użytku części nowego budynku szkolnego (budynek 2). Powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora Elżbiety Gradowskiej.

04.06.1993r. Powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
01.09.1993r. 

Rozpoczęcie zajęć w klasie I utworzonego Liceum Ogólnokształcącego (uroczystość inauguracji LO odbyła się 13.02.1994r.).

24.04.1995r.  Oddanie do użytku ostatniej części nowego budynku szkolnego (budynek 3).
26.05.1996r. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących - wręczenie nominacji (01.06.1996) Elżbiecie Gradowskiej, która konkurs wygrała.
18.10.1997r.

Zorganizowanie koncertu „Dzieci - Powodzianom” z udziałem aktorów: Magdy Umer i Piotra Machalicy oraz bioenergoterapeuty Zbigniewa Nowaka (całkowity dochód wynoszący 2868 zł 96 gr. przeznaczony został dla szkoły w Siechnicach zniszczonej w czasie powodzi).

17.12.1997r.  Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej.
08.06.1998r.

„Dzień Europejczyka” - prezentacja przez poszczególne klasy państw członków Unii Europejskiej. Sale lekcyjne zamieniły się w narodowe ekspozycje strojów, folderów, map, plansz, fotografii, symboli narodowych, eksponatów, makiet, potraw narodowych, tańców, muzyki. Ogromny wkład pracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

27.02.1999r. Uroczyste otwarcie hali sportowej (po 14 miesiącach od wmurowania kamienia węgielnego). Po raz pierwszy wręczono trzy odznaki: „Przyjaciel Szkoły”. Otrzymali je Czesław Szczypior, Piotr Hoser, Bolesław Kuss.
01.09.1999r. Reforma edukacji: szkoła podstawowa - sześcioletnia, gimnazjum - trzyletnie, liceum - trzyletnie. Pierwszy rok działalności gimnazjum - 141 uczniów w pięciu oddziałach. Powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora Wojciecha Bentyna.
3,4.06.2000r. Dwudniowa impreza: Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Komorowa. Różne propozycje „dla ducha” i „dla ciała” nie tylko dla dzieci i młodzieży: galeria obrazów i fotografii, występy zespołów muzycznych, zawody i konkursy sportowe, mecze szachowe, bufet.
1,2.06.2001r. Po raz drugi zorganizowana impreza Dzień Sportu, Dzień Komorowa z bardzo bogatym programem sportowym w pierwszym dniu i prezentacja wybranego przez klasę regionu Polski pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w drugim dniu. (tańce, stroje, potrawy regionalne, wyroby sztuki ludowej) 
14.06.2002r.

Inauguracja obchodów Jubileuszu Szkoły. Poświęcenie kompleksu boisk sportowych. Odznakę „Przyjaciel Szkoły” otrzymali: ks. bp Marian Duś i Andrzej Kozłowski.

2002r. Szkoła otrzymała certyfikat MEN za międzynarodowy Program GLOBE. Program dotyczył zagadnień środowiskowych (klimat i atmosfera, hydrologia, pokrycie terenu, gleba).
31.05.2003r. 

Obchody 80-lecia Szkoły.

14.06.2003r.

10-lecie Liceum. Zjazd absolwentów LO.

07.11.2003r.

Powstanie klubu koszykarskiego UKS Komorów.

2005r. Szkoła otrzymała certyfikat za projekt „Szkoła z klasą” zorganizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod patronatem prezydenta RP.
12.01.2005r.

Liceum Ogólnokształcące w Komorowie zajęło 17 miejsce na Mazowszu wg rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.

27.04.2007r. Małgorzata Głodowska otrzymała nominację na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
07.02.2011r. Rejestracja klubu piłkarskiego UKS FC Komorów.
07-12. 10.2013r. 

Obchody 90-lecia Szkoły Podstawowej i 20-lecia Liceum Ogólnokształcącego.

Informacje z folderu przygotowanego na 90-lecie Szkoły.

Fotografie

1923 r.
1947 r.
1970 r.
1993 r.
1995 r.
1999 r.
2002 r.
2003 r.
2003 r.