Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów
tel. 022-758-06-37

e-mail: sp|komorow.edu.pl | |sp|komorow.edu.pl

 

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH CENTRALI ZSO SP  22758 06 37 / 758 08 95

632  DYREKTOR ZSO M. Głodowska 

201  ds. SP 0-III E. Pająk 

633   ds. SP IV-VIII S. Rymuza 

652   ds. LO W. Bentyn 

645   KIEROWNIK GOSP/ADM M. Święcicka 

631 fax 666  SEKRETARIAT: ZSO / SP I. Klepczarek 

647  ADMIN./KADRY D. Ciechań 

655   SERWIS INFORMATYCZNY A. Klepczarek 

634   POKÓJ NAUCZYCIELSKI: SP I-III bud 1 

208   POKÓJ NAUCZYCIELSKI: SP IV-VIII bud 4 

648   POKÓJ NAUCZYCIELSKI: SP IV-VIII bud 3 

636   POKÓJ NAUCZYCIELSKI: LO bud 2 

656  POKÓJ NAUCZYCIELSKI: W-F 

654   ŚWIETLICA 

638   KIEROWNIK ŚWIETLICY 

677   GRUPA PRZEDSZKOLNA OA 

678   GRUPA PRZEDSZKOLNA OB 

641   PSYCHOLOG SP M. Petrykowska-Uznańska 

637   PEDAGOG SP I. Effler 

213   POKÓJ SI 

653   TERAPEUTA SP E. Kaleta 

   -     DORADCA ZAWODOWY E. Gontarczyk p.313 

642   BIBLIOTEKA 

643   PIELĘGNIARKA 

644   STOMATOLOG 

210   PORTIERNIA bud. nr 1 

646   POKÓJ SOCJALNY bud. nr 3 

602   STOŁÓWKA AJENT 514 514 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
mgr Małgorzata Głodowska
 

Zastępca Dyrektora ZSO ds. Szkoły Podstawowej 
mgr Sławomir Rymuza

Przyjęcia interesantów 
 

Zastępca Dyrektora ZSO ds. Szkoły Podstawowej klas 0-3
mgr Edyta Pająk

Przyjęcia interesantów 
 

 

E-mail: sp|komorow.edu.pl | |sp|komorow.edu.pl 

Sekretariat czynny: 8.00 - 15.00