Kampania informacyjna "Pogotowie logopedyczne" cz.II

Kampania informacyjna "Pogotowie logopedyczne" cz.I

Stop złym nawykom

Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu

REGULAMIN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMOROWIE

REGULAMIN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMOROWIE

Czytaj regulamin

XXXII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXII Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Wesołe mamy miny gdy głoskę rrr… ćwiczymy”
 

W ramach Konkursu należy nadesłać pracę plastyczną przedstawiającą głoskę R  w grupach spółgłoskowych [tr], [dr] lub na etapie początkowym ćwiczeń przygotowujących do wywołania głoski R.

 
Celem konkursu jest zdobywanie nowych doświadczeń uczniów, którzy ćwiczą najtrudniejszą głoskę. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni. Wzmacnianie wiary we własne siły i motywowanie do dalszej pracy.
 
Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

 

– dzieci od 4 do 6 lat,
II – dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat,
III – dzieci od 7 do 9 lat,
IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat.
 
Format pracy: A4. Technika: dowolna.

 

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów!

 

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania.

 

Więcej informacji na stronie komlogo.pl

 

Prace należy dostarczyć do szkolnego opiekuna konkursu – p. Eweliny Gibowicz  do 15 kwietnia 2020 r.

 

Po czym poznać, że moje dziecko ma lub będzie prawdopodobnie miało dysleksję?

Dysleksja rozwojowa - są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Na co warto zwrócić uwagę:

WIEK NIEMOWLĘCY I PONIEMOWLĘCY

 • opóźniony rozwój ruchowy (słabo lub w ogóle nie raczkują, późno zaczynają chodzić, trudności z utrzymaniem równowagi, obniżone napięcie mięśniowe)

 • mała sprawność ruchowa (mało zręczne, nieporadne w samoobsłudze) 

 • opóźniony rozwój mowy (później wypowiadają pierwsze słowa, problemy z budowaniem zdań)

 • dłuższe utrzymywanie się pierwotnych odruchów wrodzonych

WIEK PRZEDSZKOLNY (3-5 lat)

Już u przedszkolaka można stwierdzić objawy, które cechują dzieci  ryzyka dysleksji:

 • opóźniony rozwój mowy

 • słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, budowaniem wypowiedzi

 • opóźniony rozwój ruchowy 

 • mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas czynności samoobsługowych, rysowania czy zabaw ruchowych (słabo biega, trudności w utrzymaniu równowagi, zapinaniu guzików, nawlekaniu korali, trzymaniu kredki)

 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa zaburzenia postrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej

KLASA " 0"

 • wadliwa wymowa, błędy gramatyczne trudności z zapamiętywaniem wiersza czy piosenki

 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych (zaburzenia słuchu fonemowego) oraz z wydzielaniem z wyrazów sylab i głosek i z ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy syntezy głoskowej i sylabowej)

 • niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków

 • niechęć do układanek

 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń: prawo-lewo, nad-pod itp.

 • trudności w nauce czytania

WIEK MŁODSZY SZKOLNY (I - III klasa)

 • utrzymywanie się powyższych objawów i trudności w uczeniu się

 • trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk (przekręcanie), szeregów nazw (dni tygodnia, miesiące), z zapamiętywaniem tabliczki mnożenia, dat, szeregów cyfrowych (numery telefonu), błędne zapisywanie liczb wielocyfrowych

 • brzydkie pismo, niezdarny rysunek

 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)

 • mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g, l-t-ł, m-n, w-u)

 • mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym słuchowo (np. d-t, z-s, w-f)

 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter  trudności z pisownią zmiękczeń i głosek nosowych (np. mylenie si-ś, zi-ź)

 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter

WIEK STARSZY SZKOLNY (klasy IV i wyżej, szkoła średnia)

 • trudności w czytaniu często zmniejszają się lub ustępują

 • trudności w pisaniu mogą ograniczać się głównie do błędów ortograficznych

 • trudności mogą uogólnić się np. na języki obce

   

Zachęcam do zapoznania się z broszurą udostępnioną na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji pt. „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją” - pdf

 

Opracowała:

logopeda Ewelina Gibowicz

na podstawie: I. Palicka OBJAWY "RYZYKA DYSLEKSJI", rodziceidzieci.com, www.ptd.edu.pl

Jak pomóc dziecku w nauce czytania?

SZKOLNY KONKURS „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA"

Zapraszamy uczniów klas II do wzięcia udziału w konkursie „Mistrz pięknego czytania”.
 

 Zadaniem uczestników będzie odczytanie wylosowanego fragmentu książki A. A. Milne „Kubuś Puchatek”

 
KIEDY?

5 lutego (środa) godzina 14:00

 

GDZIE?
 

biblioteka szkolna

 

Przewidujemy atrakcyjne nagrody :)

 

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do dnia 4 lutego do p. Eweliny Gibowicz (sala nr 127 lub przez e- dziennik)

 

Ewelina Gibowicz
 

XXXI Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny

Zapraszam do wzięcia udziały w XXXI Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Paronimy słowa dziwne, podobne, lecz całkiem inne”

W ramach konkursu należy wymyślić słowa – paronimy, np. mak – hak, czyli wyrazy o podobnym brzmieniu, ale innym znaczeniu i wykonać do nich ilustrację. Słowa mogą dotyczyć rzeczowników, czasowników, przymiotników. Paronimy mogą tworzyć co najmniej pary, ale mogą znaleźć się w także trójki, czwórki, a nawet dłuższe ich zbiory.

Czas trwania konkursu: do 13.12.2019.

Format pracy: A4. Technika: dowolna.

Celem konkursu jest:

- rozbudzenie wrażliwości i uwagi słuchowej,

- wzbogacenie słownictwa i umiejętności wypowiedzi,

- rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,

- inspiracja do zabawy słowem,

- rozwijanie mowy, języka oraz słuchu fonemowego dzieci,

- czerpanie radości ze wspólnej pracy z nauczycielem przy tworzeniu ilustracji plastycznych

 

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów!

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania.

 

Więcej informacji na stronie komlogo.pl lub u szkolnego opiekuna konkursu – p. Eweliny Gibowicz

 

JAK MOTYWOWAĆ DZIECI DO ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH I UTRWALANIA PRAWIDŁOWEJ WYMOWY W DOMU?

1. STAŁA PORA ĆWICZEŃ

Dziecko łatwiej zaakceptuje wykonywanie ćwiczeń logopedycznych jeśli staną się one częścią codziennego rytuału. Najlepiej kojarzyć ćwiczenia z innymi codziennymi zajęciami, np. ćwiczymy zawsze po obiedzie lub wieczorem po odrobieniu lekcji.

 

2. KRÓCEJ ALE CZĘŚCIEJ

Lepiej ćwiczyć krócej, ale kilka razy dziennie, niż raz na tydzień długo. Wówczas ćwiczenia nie będą tak nużące, a dziecko będzie nabierało nawyków prawidłowego mówienia w sposób najbardziej zbliżony do naturalnych sytuacji.

 

3. NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Wykonaj wraz z dzieckiem pomoce edukacyjne, które uprzyjemnią nabywanie umiejętności poprawnego mówienia. Jeśli brakuje Ci czasu, możesz też kupić gotowe pomoce logopedyczne lub wykorzystać zabawki i zabawy, które dziecko najbardziej lubi. Ucząc przez zabawę sprawimy, że dziecko polubi zajęcia logopedyczne.

 

4. NAUKA „PRZY OKAZJI”

Wykorzystaj każdą możliwą sytuację, aby „przemycić” kilka słówek, ćwiczeń buzi i języka lub ćwiczeń oddechowych. Ćwiczyć można w każdej sytuacji: na spacerze, w sklepie, podczas przygotowywania posiłku, podczas zwykłej rozmowy z dzieckiem. Dużo zależy od Twojej inwencji!

 

5. ĆWICZMY RAZEM

Ćwicz razem z dzieckiem. Czasem dorośli wstydzą się robienia dziwnych min przed lustrem. Niepotrzebnie! Jeśli należysz do tych osób, pozbądź się wstydu i doceń, co nasza buzia i język potrafią. Ćwicz z dzieckiem i dobrze się przy tym baw!

 

6. DWIE WAŻNE CECHY

Bądź cierpliwy i konsekwentny. Nie wyśmiewaj dziecka, jego wady, ani braku postępów. Czasem mijają długie miesiące zanim pojawią się pierwsze efekty terapii. Twoja konsekwencja w wykonywaniu ćwiczeń logopedycznych jest gwarancją sukcesu!

 

7. O MOTYWACJI

Motywacja do ćwiczeń to coś, co nie przyjdzie samo. Pamiętaj, że każde dziecko ma swoje „kryzysy”, są one zjawiskiem naturalnym. Motywację trzeba stale rozwijać i wzmacniać.

 

8. NAGRODY

Za solidną pracę należy się nagroda! Podczas ćwiczeń niech to będzie zwykłe entuzjastyczne: „Brawo, bardzo dobrze!”. Po zakończonych zajęciach może to być naklejka,zabawa bańkami mydlanymi, pieczątka w tabeli motywacyjnej lub obrazek. Po osiągnięciu pewnego „etapu” (np. pozbieraniu określonej liczby naklejek) możemy nagrodzić dziecko, np. wyjściem do kina, na basen, do sali zabaw.

 

9. KONTAKT Z LOGOPEDĄ

Bądź w stałym kontakcie z logopedą, prowadzącym terapię, aby na bieżąco omawiać postępy dziecka, zapytać o sposób wykonywania ćwiczeń.

10. CZAS

Daj dziecku czas! Każda nowa umiejętność potrzebuje czasu, aby się rozwinąć i utrwalić. Tylko systematyczna praca i wytrwałość pozwolą osiągnąć cel, jakim jest poprawna mowa i sprawna komunikacja!

 

11. CZAS ŁADNEGO MÓWIENIA

Wprowadź nowe pojęcie w Waszym domu – czas ładnego mówieniaNa czym to polega? Wykonujecie ćwiczenia ogólnorozwojowe – rysujecie, malujecie, wycinacie, liczycie lub bawicie się – gracie w gry, budujecie zamki z klocków… a zegarek tyka Na początku ustaw minutnik na kilka minut i pilnuj, aby dziecko w tym czasie koncentrowało się nad tym, co mówi i jak mówi. Z każdym kolejnym dniem wydłużaj czas ładnego mówienia lub stwarzaj okazję do kolejnej “tury”.

 

Opracowała E. Gibowicz na podstawie logopediapraktyczna.blox.pl, logotorpeda.com

 

Logopeda

To specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

W naszej szkole terapią logopedyczną zajmują się mgr Ewelina Gibowicz i mgr Ilona Effler.

Zadaniem logopedy w szkole jest:
-Przeprowadzenie badań przesiewowych 
-Diagnozowanie logopedyczne 
-Organizowanie pomocy logopedycznej 
-Prowadzenie terapii logopedycznej 
-Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 
-Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli 

Co roku we wrześniu w klasach 0-I przeprowadzane są przesiewowe testy logopedyczne. Badanie pozwala wyłonić uczniów z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji językowej. 

Opieką logopedyczną w pierwszej kolejności są objęci uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, następnie uczniowie, którzy posiadają takie zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania i pozostali, zakwalifikowani do logoterapii.

Głównym celem terapii jest:
-Korygowanie wad wymowy 
-Usprawnianie zdolności komunikowania się 
-Usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych 
-Kształtowanie starannej wymowy 
-Dbałość o kulturę słowa potocznego 

 

Godziny pracy gabinetu logopedycznego – sala nr 127

Ewelina Gibowicz
Wtorek 9.00 – 14.30 
Środa 9:00 – 14:30

Ilona Effler
Wtorek 15.30 – 17.30
Środa 12.00 – 17.00
Czwartek 13.00 – 17.00

Wierszyki łamiące języki

Ćwiczenia artykulatorów

Kiedy do logopedy