Nauczyciele

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcje, nauczany przedmiot

1. 

Małgorzata Głodowska

dyrektor ZSO

2. 

Sławomir Rymuza

wicedyrektor szkoły podstawowej, przewodniczący rady pedagogicznej, nauczyciel muzyki

3. 

Edyta Pająk

wicedyrektor szkoły podstawowej, przewodniczący rady pedagogicznej, nauczyciel informatyki, techniki

4. 

Bator Magdalena

nauczyciel matematyki

5. 

Biłozór Renata

nauczyciel plastyki

6. 

Borowska Małgorzata

nauczyciel matematyki

7. 

Chruściak Aleksandra

nauczyciel języka angielskiego

8. 

Ciechomska Ewa

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

9. 

Danecka Krystyna

nauczyciel matematyki

10. 

Danieluk Bożena

nauczyciel matematyki

11. 

Dwórska Ludwika

wychowawca świetlicy

12. 

Dyrek Sylwia

nauczyciel historii, WOS

13. 

Effler Ilona

pedagog szkolny, logopeda

14. 

Filimon Ewa

nauczyciel języka polskiego

15. 

Frączek Jan

nauczyciel fizyki

16. 

Fusiecka Anna

nauczyciel przyrody

17. 

Gawron Magdalena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

18. 

Gibowicz Ewelina

logopeda

19. 

Gielniewska Barbara

nauczyciel języka angielskiego

20. 

Glinicka Maria

nauczyciel bibliotekarz

21. 

Głowala Ewa

nauczyciel języka polskiego

22. 

Gontarczyk Ewa

nauczyciel doradztwa zawodowego

23. 

Górczak Magdalena

nauczyciel języka polskiego

24. 

Górska – Zielińska Anna

nauczyciel wychowania fizycznego

25. 

Gradkowska Aneta

nauczyciel języka angielskiego

26. 

s. Gryko Agnieszka

nauczyciel religii

27. 

Grzywaczewska Dorota

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

28. 

Gumińska Patrycja

wychowawca świetlicy

29. 

Jagiełło Marcin

nauczyciel wychowania fizycznego

30. 

Jaroszewska Beata

nauczyciel wychowania fizycznego

31. 

Jaworska Joanna

wychowawca świetlicy

32.

Kacprzak Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

33.

s. Kaczmarzyk Anna

nauczyciel religii

34.

ks. Kaczyński Artur

nauczyciel religii

35.

Kaleta Ewa

Pedagog – (urlop)

36.

Karczewska Dorota

nauczyciel matematyki – (urlop)

37.

Karska Hanna

nauczyciel języka angielskiego

38.

Kasperska Anna

nauczyciel języka polskiego

39.

Kik – Mikuła Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

40.

Kosakowska Elwira

pedagog

41.

Kość Halina

nauczyciel chemii

42.

Kowalkowska Małgorzata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

43.

Kwasiborska Magdalena

nauczyciel wychowania fizycznego

44.

Libiszewska Ewa

nauczyciel informatyki, geografii

45.

Malara-Olejnik Elżbieta

wychowawca świetlicy

46.

Malinowska Anna

nauczyciel techniki, muzyki

47.

Milczarska Joanna

nauczyciel przyrody, geografii

48.

Michalak Barbara

wychowawca świetlicy

49.

s. Morzyc Aneta

nauczyciel religii

50.

Nowak Agnieszka

kierownik świetlicy

51.

Pacyga Jadwiga

nauczyciel języka niemieckiego

52.

Padewska Elwira

nauczyciel dzieci 6-letnich (urlop)

53.

Pajączek Małgorzata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

54.

Pałka Agata

nauczyciel języka niemieckiego

55.

Pawlikowska Małgorzata

nauczyciel przyrody, biologii

56.

Pawłowska Monika

nauczyciel języka angielskiego

57.

Perz Marek

nauczyciel wychowania fizycznego

58.

Petrykowska – Uznańska Magdalena

psycholog

59.

Piątek Mariola

wychowawca świetlicy

60.

Pielech Wojciech

nauczyciel wychowania fizycznego

61.

Piotrowska-Gocal Monika

nauczyciel języka polskiego

62.

Podbielska Monika

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (urlop)

63.

Prześlakiewicz Anna

nauczyciel muzyki (urlop)

64.

Putra Sylwia

wychowawca świetlicy

65.

Reszka Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

66.

Rogala Magdalena

nauczyciel języka angielskiego

67.

Siemieniuk Zofia

nauczyciel bibliotekarz

68.

Sitkiewicz - Wołodko Ramona

nauczyciel chemii, edukacji dla bezpieczeństwa

69.

Skierkowska-Rak Rozalia

wychowawca świetlicy

70.

Sobczak - Maciocha Renata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

71.

Sprycha Barbara

nauczyciel matematyki

72.

Szlagowska Małgorzata

nauczyciel geografii

73.

Tomaszewski Grzegorz

nauczyciel wychowania fizycznego

74.

Tyc Maria

nauczyciel informatyki

75.

Wasielczyk Hanna

wychowawca świetlicy

76.

Wądołowska Paulina

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

77.

Wiernicka Magdaena

nauczyciel fizyki

78.

Wolborski Daniel

nauczyciel historii

79.

Wołek Katarzyna

nauczyciel języka polskiego (urlop)

80.

Zboina Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

81.

Zyśk Katarzyna

pedagog

82.

Żaczyńska Iwona

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej