Pedagog i psycholog szkolny

Psycholog szkolny Magdalena Petrykowska–Uznańska- dyżur

Poniedziałek 7.30-11.30

Wtorek 7.30-16.00

Środa 10.30-16.00

Czwartek 11.00-16.00

Piątek 7.30-11.00

Pedagog szkolny Ilona Effler – dyżur

Poniedziałek 8.00 - 14.00

Wtorek 12.30-15.30

Środa 8.00-12.00

Czwartek 8.00-13.00

Piątek 12.00-15.00

Drodzy Rodzice,

rozporządzenie wydane w sprawie nauczania zdalnego obejmuje również uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Prosimy o informację zwrotną dotyczącą przebiegu nauczania zdalnego u Państwa dzieci, czy występują trudności i w czym my, szkolni specjaliści możemy pomóc.
Rozumiemy, że dla wszystkich obecna sytuacja jest trudna, a w szczególności może być obciążająca dla uczniów z różnymi dysfunkcjami. Dlatego tylko dla chętnych, będziemy przesyłać dodatkowe materiały do pracy w tym zakresie.

Prosimy o kontakt z psychologiem, pedagogiem lub nauczycielami wspomagającymi w celu ustalenia zakresu współpracy.

Pozdrawiamy,

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej : Psycholog szkolny- Magdalena Petrykowska -Uznańska, Pedagog szkolny- Ilona Effler, Nauczyciel wspomagający - Elwira Kosakowska, Nauczyciel wspomagający - Katarzyna Zyśk. .