Programy nauczania

W klasach 0 - VIII Szkoły Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2022/2023

Odział przedszkolny

0A, 0B

Klasa I

Klasa 1A, 1B, 1C, 1D

Klasa II

Klasa 2A, 2B, 2C

Klasa III

Klasa 3A, 3B, 3C, 3D

Klasa IV

Klasa 4A, 4B, 4C, 4D

Klasa V

Klasa 5A, 5B, 5C, 5D

Klasa VI

Klasa 6A, 6B, 6C, 6D

Klasa VII

Klasa 7A, 7B

              Klasa VIII        

     Klasa 8A, 8B, 8C, 8D